Kolejne remonty DP

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 05/11/2021 - 09:40

Kategoria

W dniu 03.11.2021r. podpisaliśmy umowę z firmą Z.U.H. „KOPTRANS” na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto”.

Zadanie dotyczy remontu ul. Świętochowskiego w m. Gołotczyzna na odcinku od ul. Ciechanowskiej do skrzyżowania z ul. Piwną o długości ok. 650 m.

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie korekcyjne nawierzchni grub. 3 - 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm,

- uzupełnienie jednostronnego pobocza o szer. 1,0 m,

- oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp.

Dodatkowo teren przy bocznym wejściu do Muzeum Pozytywizmu zostanie wyrównany kruszywem oraz wymienione zostaną istniejące krawężniki.

Wartość zadania remontowego wynosi 314 006,70 złotych, a jego termin wykonania to 03.12.2021 r.


Source URL: http://pzd-ciechanow.pl/aktualnosc/607-kolejne-remonty-dp