Duża dynamika przebudowy DP Opinogóra – Długołęka

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 12/08/2021 - 07:38

Kategoria

Jak co tydzień odbyły się narady koordynacyjne dotyczące inwestycji Opinogóra – Długołęka. PRDI z Mławy prowadzi prace związane z wykonywaniem obustronnych rowów przydrożnych. Wybudowane zostało również około 15 szt. zjazdów do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Prace przy przebudowie kolejnych zjazdów będą kontynuowane. Konsorcjum KOPTRANS i MARBUD prowadzi roboty związane z budową cieku przykrawężnikowego wzdłuż wybudowanego chodnika. Na chwilę obecną zostały przebudowane i wybudowane wszystkie zjazdy do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. W następnej kolejności Konsorcjum rozpocznie prace związane z wybudowaniem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania w m. Opinogóra Górna. Roboty prowadzone są zgodnie z założeniami technologicznymi i przyjętymi harmonogramami.
1237
1237
1237
1237
1237
1237
1237
1237