Informacje z placu budowy - rozbudowa DP 1237W Opinogóra - Długołęka

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 01/09/2021 - 10:37

Kategoria

Narady koordynacyjne mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbyły się w terenie

PRDI Mława

Na odcinku rozbudowywanym przez PRDI Mława laboratorium drogowe wykonało badania nośności podbudowy poszerzenia jezdni.

Ponadto Generalny wykonawca kończy prace związane z wykonywaniem zjazdów do posesji. Kontynuuje również prace związane z kopaniem rowów odwadniających.

Konsorcjum KOPTRANS i MARBUD Ciechanów

Wykonana została warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na całym rozbudowywanym odcinku.

Pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

W następnej kolejności zostanie uzupełnione i ponownie zagęszczone pobocze jezdni od strony południowej. Dodatkowo na placu budowy prowadzone są prace porządkowe i odbywa się koszenie rowów odwadniających.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramami.

narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada