Rozbudowa DP 1237W w m. Opinogóra Górna zakończona

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 29/11/2021 - 10:14
1237

Generalny Wykonawca Konsorcjum Z.U.H „KOPTRANS” Witold Piętka i Z.U.H. „MARBUD” mgr inż. Mariusz Piętka zakończył długo oczekiwany remont DP nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka - Zielona w miejscowości Opinogóra Górna. Prace prowadzone były do końca października, a odbiór końcowy nastąpił w listopadzie 2021r. Drogę rozbudowano na odcinku 680 m.

W ramach rozbudowy zostało wykonane:

- odwodnienie w postaci cieku przykrawężnikowego oraz rowów,

- jednostronny chodnik,

- jezdnia został poszerzona do 6m,

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej o gr. 4 cm na całym odcinku,

- ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm na całej długości,

- uporządkowanie zieleni przydrożnej,

- przebudowane zostały istniejące zjazdy do posesji zlokalizowanych przy drodze, oraz wybudowano

nowe zjazdy,

- nowe oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej.

Koszt zadania 990 750,00 zł.

Zadanie sfinansowane z następujących środków :

- Powiat Ciechanowski – 505 750,00 zł

- Gmina Opinogóra Górna – 485 000,00 zł

1237
1237
1237