Nie zwalniamy tempa inwestycyjnego

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 21/01/2022 - 07:50
projekty

W bieżącym tygodniu podpisaliśmy trzy umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca następujących zadań projektowych:

Gmina Regimin

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę DP 1216W od m. Lekowo do wiaduktu kolejowego ok. 2,6 km.

Gmina Sońsk

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę DP 1248W od skrzyżowania z DP 1242W do granicy powiatu – przejście przez m. Gutków ok. 2,2 km.

Gmina Ojrzeń

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę DP 1227W od skrzyżowania z DK 50 do mostu w m. Obrąb ok. 2,5 km.

Dokumentację projektowo – kosztorysową wykona firma „Infra-Kom Cezary Mikołajewski” z siedzibą w Przasnyszu.

Wartość trzech zadań projektowych wynosi 229 518,00 zł.

Termin wykonania zadań projektowych – 10 miesięcy od podpisania umowy (listopad 2022 r.).