Kontynuujemy prace inwestycyjne w m. Gąsocin

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 23/02/2022 - 11:28
gąsocin

W tym tygodniu odbyła się kolejna narada koordynacyjna, której uczestnikami byli przedstawiciele PZD w Ciechanowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Generalnego Wykonawcy firmy STRABAG Sp. z o.o.

Panujące warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuację robót, które po wykonaniu w roku 2021 kanalizacji deszczowej zostały przerwane na okres zimowy.

Prowadzone są prace związane z ustawianiem krawężników i obrzeży. Układana jest kostka betonowa na chodniku i na zjazdach do posesji.

Na polecenie Pani Joanny Potockiej - Rak Starosty Powiatu Ciechanowskiego prowadzone są również uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą dotyczące :

- wybudowania kolejnych miejsc postojowych w rejonie Kościoła,

- wykonania dodatkowego 162 m chodnika łączącego realizowane zadanie inwestycyjne z chodnikiem w rejonie tunelu.

- skutecznego odprowadzenia wód opadowych do wybudowanej kanalizacji w rejonie ronda.

Decyzje zostaną podjęte po przeanalizowaniu możliwości technicznych wykonania dodatkowych miejsc postojowych, chodnika i odwodnienia, wykonaniu niezbędnych projektów i kosztorysów oraz wyrażeniu zgody na realizację zadań przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

gąsocin