Narady koordynacyjne dla inwestycji prowadzonych w m. Gąsocin, Wola Młocka, Rydzewo

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 02/03/2022 - 07:48
gąsocin

Przebudowa DP w Gąsocinie – GMINA SOŃSK

Przedstawiciel Firmy STRABAG przedstawił stan zaawansowania robót. Generalny Wykonawca i Podwykonawca są na etapie kontynuacji robót brukarskich . Trwają prace montażu obrzeży, budowy chodnika i zjazdów po obydwu stronach przebudowywanej DP.

Po uzgodnieniach z Panią Joanną Potocką Rak Starostą Powiatu Ciechanowskiego, Dyrektor PZD skierował do Zarządu Powiatu wniosek o zwiększenie zadania o następujące elementy :

- budowa dodatkowych zatok postojowych w rejonie Kościoła,

- korektę chodników przy czterech skrzyżowaniach z drogami gminnymi,

- zamianę części projektowanego pobocza utwardzonego na chodnik,

- skuteczne rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ronda.

Ponadto w ramach nowego zadania, w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych PZD ogłosi przetarg na wykonanie ok. 170 m nowego chodnika, który połączy nową inwestycję z chodnikiem w rejonie tunelu.

Rozbudowa DP w Rydzewie – GMINA CIECHANÓW

Gromadzone są kolejne materiały do wykonania kanalizacji deszczowej. Trwają prace wykonawcze kanalizacji deszczowej. Generalny Wykonawca Firma STRABAG planuje jej zakończenie w ciągu najbliższych trzech tygodni.

Przebudowa DP w Woli Młockiej – MIASTO I GMINA GLINOJECK

Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego w m. Wola Młocka firma Wapnopol poinformował na naradzie koordynacyjnej, że w bieżącym tygodniu planuje zakończyć prace związane z ustawieniem i połączeniem studni kanalizacji deszczowej na odcinku około 200 mb.

W następnej kolejności prowadzone będą prace związane z budową dalszych odcinków kanalizacji deszczowej.

Prace na wszystkich budowach prowadzone są zgodnie z harmonogramami.

Uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywania prac.

wola młocka