Narady koordynacyjne w terenie

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 09/03/2022 - 11:53
narada

Dyrektor PZD wraz z pionem technicznym, Inspektorem Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy sprawdzili stan zaawansowania prac.

Gąsocin – gm. Sońsk – STRABAG

Podwykonawca kontynuuje ustawianie krawężników, obrzeży oraz wykonywanie nawierzchni chodników. Równolegle prowadzone są prace nad zjazdami do posesji oraz dodatkowymi zatokami parkingowymi po obydwu stronach przebudowywanej drogi.

Wola Młocka – gm. Glinojeck – WAPNOPOL

Na końcowym etapie są roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej na całym przebudowywanym odcinku drogi. W kolejnych dniach Generalny Wykonawca zamierza wykonać prace związane z wykopaniem rowu w kierunku zachodnim , który odprowadzi wodę z kanalizacji deszczowej.

Rydzewo – gm. Ciechanów – STRABAG

Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w całej miejscowości. Podwykonawca stara się prowadzić roboty tak aby zapewnić możliwość przejazdu przez miejscowość.

W sytuacjach wymagających tymczasowego zamknięcia drogi należy korzystać z wyznaczonych objazdów i zwracać uwagę na osoby kierujące ruchem.

Roboty wykonywane na wszystkich budowach prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
narada
rydzewo
rydzewo