Narady koordynacyjne i ocena prac inwestycyjnych w terenie

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 31/03/2022 - 14:01
narada koordynacyjna
  • Gąsocin  – Urząd Gminy Sońsk – firma STRABAG

Stara nawierzchnia została sfrezowana.

Zgodnie z zamieszczonym komunikatem w dniach 30 i 31 marca Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.

Zostały wyznaczone objazdy aby Wykonawca mógł zrealizować zadanie na całej szerokości jezdni.

  • Rydzewo – Urząd Gminy Ciechanów – firma STRABAG

Przedstawiciel firmy STRABAG omówił również prace prowadzone w m. Rydzewo.

Nawierzchnia została sfrezowana.

Ekipa brukarska wykonuje ustawianie krawężnika oraz obrzeży i układa kostkę na chodnikach i zjazdach.

  • Wola Młocka – Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku – firma WAPNOPOL

Wykonawca realizujący inwestycję prowadzi prace związane z ustawianiem krawężnika. Na odcinku ok. 70 mb Wykonawca zgłosił kolizję sieci

wodociągowej z planowaną kanalizacją deszczową. Trwają rozmowy dotyczące sposobu usunięcia kolizji.

W kolejnych dniach rozpocznie się układanie kostki na chodnikach i zjazdach do posesji.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.