Narady koordynacyjne – duża dynamika prac

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 19/04/2022 - 07:31
narada
Gąsocin – Urząd Gminy Sońsk – firma STRABAG W najbliższym tygodniu Generalny Wykonawca planuje wysianie trawy na pasach zieleni. Przy sprzyjających warunkach pogodowych w pierwszej połowie maja zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej. Ponadto w miejscach gdzie projekt nie przewiduje chodnika pobocza zostały uzupełnione kruszywem. Rydzewo – Urząd Gminy Ciechanów – firma STRABAG Kontynuowane są roboty związane z ustawianiem krawężników i układaniem kostki na chodnikach. Dodatkowo trwa wymiana gruntu na kolejnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Wykonawca planuje na początku maja wykonać warstwę wiążącą masy bitumicznej na odcinku gdzie zakończono wymianę gruntu. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami m. Rydzewo, PZD w Ciechanowie oczekuje na zgodę Urzędu Gminy w Ciechanowie na wykonanie utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską -siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich. Środki na wykonanie dodatkowych prac zabezpieczył samorząd powiatowy. Wola Młocka – Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku – firma WAPNOPOL Oczekujemy na inwentaryzację powykonawczą budowy sieci wodociągowej wykonanej przez samorząd gminy Glinojeck w pasie naszej DP. Uzgodniono, że Generalny Wykonawca rozpocznie roboty zmierzające do usunięcia kolizji z wodociągiem. Pozwoli to na zakończenie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. Dokonano również uzgodnień, że w ramach zadania zostanie wykonana korekta niwelety istniejącej jezdni na odcinku około 30 m z II etapu przebudowy drogi. Roboty te są niezbędne w celu uniknięcia różnicy poziomów na połączeniu nowej nawierzchni z istniejącą. Kontynuowane będą roboty brukarskie. PZD w Ciechanowie wyraził zgodę, aby na wniosek mieszkańców Wykonawca zrealizował dodatkowe zjazdy do posesji. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.