Inwestycje realizowane przez PZD w Ciechanowie

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 29/04/2022 - 08:51
narada

GĄSOCIN gm. Sońsk – firma STRABAG

Główne roboty zostały już zakończone.

Miejsca wyznaczone pod tereny zielone zostaną uzupełnione ziemią i posiana zostanie trawa.

Czekamy na lepsze warunki atmosferyczne, aby rozpocząć prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.

RYDZEWO gm. Ciechanów – firma STRABAG

Trwają roboty związane z wymianą gruntu na kolejnych odcinkach. Kontynuowane są roboty brukarskie.

Od Wójta Gminy Ciechanów otrzymaliśmy zgodę na dysponowanie gruntem w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przed Świetlicą Wiejską wraz z odwodnieniem i wykonaniem terenów zielonych.

WOLA MŁOCKA gm. Glinojeck – firma WAPNOPOL

Nadal prowadzone są prace związane z wykonywaniem chodnika po prawej stronie drogi.

W pierwszej połowie maja Wykonawca rozpocznie roboty związane z usunięciem kolizji i wbudowaniem dwóch uzupełniających studni w systemie kanalizacji deszczowej.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramami.