Realizacja inwestycji - GĄSOCIN – Urząd Gminy Sońsk

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 21/06/2022 - 11:47
Gąsocin

Oznakowanie poziome w ciągu DP 2421W w m. Gąsocin zostało wykonane w technologii grubowarstwowej. Zapewni to trwałość, odblaskowość i widoczność na co najmniej cały okres gwarancyjny tj. 60 miesięcy. Wykonawca zadania jest w trakcie ustawiania oznakowania pionowego zgodnego z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu drogowego.

Zakończenie zadania do 31 lipca br.

Nowa inwestycja – budowa chodnika

Rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie chodnika łączącego nowo przebudowany odcinek DP 2421W w m. Gąsocin z istniejącym chodnikiem prowadzącym do wiaduktu o długości 165 mb.

Zostały wykonane niezbędne prace geodezyjne. Generalny Wykonawca prowadzi prace związane z korytowaniem, a następnie ustawianiem krawężnika od strony jezdni.

Zakończenie zadania planowane jest w pierwszej połowie lipca.

Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Gąsocin
Gąsocin
gąsocin
gąsocin
gąsocin
gąsocin
chidnik
chodnik