Kontynuacja przebudowy DP w m. Wola Młocka – Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 01/12/2022 - 11:03
wola mlocka

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Firma STRABAG Sp. z o.o. zakończyła roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni.

Ułożona została warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, a obecnie realizowane są prace związane z ułożeniem nawierzchni na skrzyżowaniach i zjazdach.

Ostatnim elementem prac będzie wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

wola młocka
wola młocka
wola młocka
wola młocka
wola mlocka
wola mlocka
wola mlocka
wola mlocka
wola mlocka
wola mlocka