Przypominamy inwestycje zrealizowane w 2022 roku

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 23/02/2023 - 07:11
Rydzewo

Dziś realizacja rozbudowy drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – Sulerzyż w miejscowości Rydzewo – Urząd Gminy Ciechanów

1. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o dokumentację budowlaną wykonaną w 2017 roku. Dokumentacja została podzielona na dwa etapy. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i zabezpieczeniu środków finansowych przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego i Radę Powiatu Ciechanowskiego zrealizowano obydwa etapy.

Koszt inwestycji wyniósł 5 044 173.33 zł w tym :

# Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 3 026 504,00 zł

# Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - 2 017 669,33 zł

2. W ramach rozbudowy wykonano:

a) kanalizację deszczową na całym odcinku,

b) obustronne chodniki,

c) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,

d) nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m,

e) przebudowę skrzyżowań i zjazdów do posesji sąsiadujących z drogą,

f) oznakowanie pionowe i poziome.

Długość rozbudowanego odcinka to 1582 mb.

Dodatkowo zostało wykonane utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rydzewie oraz na podstawie projektu stałej organizacji ruchu drogowego rozszerzony został zakres oznakowania poziomego wykonanego w technologii grubowarstwowej.

3. Zadanie zostało wykonane przez firmę STRABAG Sp. z o. o.

Przedstawiamy zdjęcia porównawcze.

rydzewo
rydzewo
rydzewo
rydzewo
rydzewo