Kolejne dwie inwestycje na drogach 1231W oraz 2319W

Dodane przez Emilia Pajewska - wt., 05/09/2023 - 07:47
podpisanie umowy

W ostatnich dnia sierpnia podpisaliśmy dwie umowy na realizację zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz”.

Zakres zadań obejmuje:

a) wykonanie ciągu pieszo – rowerowego;

b) wykonanie poszerzenia jezdni;

c) wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni;

d) wykonanie pobocza;

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania będzie firma Witold Piętka Z.U.H. KOPTRANS, ul. Mazowiecka 9a, 06400 Ciechanów.

Wartość zadania wynosi 1.002.827,55 zł.

Termin wykonania zadania wynosi do 100 dni od podpisania umowy.

2. ,,Przebudowa DP 2319W od DW 616 do m. Przywilcz”.

Przebudowa drogi obejmuje:

a) wykonanie kanału technologicznego;

b) wykonanie wzmocnienia nawierzchni;

c) wykonanie nawierzchni bitumicznej na wcześniej wykonanych poszerzeniach i istniejącej nawierzchni bitumicznej;

d) wykonanie poboczy.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania będzie KONSORCJUM, w skład którego wchodzą: Lider: Marzanna Zofia Kucińska BLIŹNIACZEK, Cichawy 6, 06-440 Cichawy, Partner: Ewa Nowakowska DROG-BUD, Cichawy 42, 06-440 Sońsk.

Wartość zadania wynosi 1.154.194,61 zł.

Termin wykonania zadania wynosi do 115 dni od podpisania umowy.

Załączniki