Zakończono remont drogi powiatowej 1247W Ojrzeń–Nowe Miasto

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 10/05/2024 - 08:23
dp 1247w

Użytkownicy drogi powiatowej 1247W Ojrzeń–Nowe Miasto łączącej powiat ciechanowski z powiatem płońskim, w końcu mogą cieszyć się zupełnie nową jakością podróżowania. Prace remontowe na całym odcinku drogi zostały właśnie zakończone.

Remont drogi powiatowej na odcinku 5,262 km to nie tylko nowa nawierzchnia jezdni, ale także nowa infrastruktura dla pieszych. To również m.in. remont chodnika na długości 920 mb, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, odmulenie rowów przydrożnych, wymiana przepustów pod koroną drogi czy wykonanie właściwego oznakowania drogi.

Całkowita wartość zadania: 5.548.803,92 zł

Pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.439.043,14zł

Wkład własny Powiatu Ciechanowskiego: 709.760,78 zł

Wkład Gminy Ojrzń: 400.000,00 zł

DP1247w
DP1247w
DP1247w
DP1247w
DP1247w
DP1247w
DP1247w